Sneltoetsen


 

Nieuws

> Scouting op maat

feb 1, 2022
Ingezonden door: leiding

Heb jij het soms moeilijk met de kost van onze scoutswerking? Volg deze link en bekijk de mogelijkheden vanuit scouts en gidsen vlaanderen. Bij vragen mail gerust naar scoutingopmaat@scoutsblauberg.be


> Kermisfuif Blauberg!

jun 8, 2017
Ingezonden door: leiding

ook dit jaar weer eerste weekend van juli!

 

 


> Wist je dat...

mrt 19, 2013
Ingezonden door: admin

...als je op Google zoekt naar het trefwoord "zangboek", Scouts Blauberg dan helemaal als eerste wordt weergegeven met ons aller eigenste zangboek.


 

Onze Visie

Missie van SCOUTS en GIDSEN VLAANDEREN

Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij. We gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het leven. De natuur is onze troef. We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer. We spelen een spel dat niet luchtledig is, in vrije tijd die niet vrijblijvend is. Met groot plezier en kleine daden komen we op voor onze omgeving en voor een kleurrijk Vlaanderen. Zo dromen we luidop van gelukkige mensen in een rechtvaardige wereld. 

Een kijk op scouting vandaag, onze doelstellingen

Waar men gaat of staat langs Vlaamse wegen, overal komt men scouts en gidsen tegen. Een banale bende vol lawaai of een maffe club op verkenning? Wie goed kijkt, ziet méér.

Scouts en Gidsen Vlaanderen is een jeugdbeweging die zich richt naar alle kinderen en jongeren vanaf 6 jaar. Scouting speelt zich af in de vrije tijd en draagt - door een specifieke methode - bij tot de ontspanning en opvoeding van kinderen en jongeren. Week na week, jaar-in, jaar-uit

Een ideaal voor ogen ...

Speels en met een groot hart voor avontuur geeft een scouts- of gidsengroep jongens en meisjes een plek waar ze samen kunnen opgroeien en zich ontplooien. Een leeftijdstak biedt jongens en meisjes ruimte om zich te ontwikkelen tot sportieve, creatieve en sociaal bewogen mensen. Een plaats waar ze kansen krijgen om zich een eigen visie en levenshouding te vormen, hiervoor leren opkomen en rekening houden met anderen.

Jonge mensen hebben deze jeugdbeweging zélf in handen. Jongeren creëren het spel van scouting in samenspraak met mekaar. Vanuit hun ervaring en realiteit leren kinderen en jongeren zien en voelen wat rechtvaardigheid en geluk kunnen betekenen. Welpen en kabouters merken aan den lijve dat valsspelen de pret bederft. Gidsen en verkenners voelen de tijdloze zaligheid van een vluchtig kamp. Scouts en Gidsen Vlaanderen wil scouts en gidsen hiervoor gevoelig maken en hen laten ondervinden welke rol zij kunnen spelen ten opzichte van zichzelf en van anderen.

Scouting wil niemand forceren om grenzen van eigen mogelijkheden te overtreffen of om tegen eigen inzichten in te handelen. Scouting is niet dwingend. Wél wil scouting kinderen en jongeren prikkelen en uitnodigen om hun eigen mogelijkheden te verkennen, talenten aan te scherpen.

Een methode achter de hand

De methode van scouting steunt van oudsher op vijf basispijlers: engagement, dienst, medebeheer, ploegwerk en zelfwerkzaamheid. Deze grondvesten worden concreet vertaald op maat van elke leeftijdstak. Spel en fantasie lopen er als een rode draad doorheen en openluchtleven is kenmerkend. In elke tak zorgt leiding voor de organisatie van activiteiten, voor begeleiding van de leden en een begeestering rond het "ideaal voor ogen".

De doelstellingen van Scouts en Gidsen Vlaanderen richten zich naar drie terreinen

De aanpak van scouting oriënteert zich zowel op de individuele ontplooiing als op groepsgerichte vaardigheden en attitudes.  Scouts en Gidsen Vlaanderen wil ook het inzicht aanreiken dat samenleven verfijnt door inzet voor elkaar.

Scouting richt zich dus op:

kinderen en jongeren als individuen,
kinderen en jongeren in groep,
kinderen en jongeren in de samenleving.

Het is een overtuiging van Scouts en Gidsen Vlaanderen dat het democratische Vlaanderen nood heeft aan eerlijke mensen die zich inzetten voor de kwaliteit van onze samenleving: solidair met anderen in de wereld, in het bijzonder met wie minder kansen heeft; dat we nood hebben aan mensen die geraakt worden door onrecht, en daar iets willen aan doen. Zowaar een goede daad.

Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft de ambitie om, zonder naïef te zijn, kinderen en jongeren hoopvol te stemmen en uitzicht te bieden op een bestaan dat de "moeite" waard is.